Oddziały

2011-10-21

Nasz oddział:

** HOVET Spółka Jawna ** 
22-400 Zamość ul. Przemysłowa 4
hovetzam@hovet.pl 

www.hovet.pl 

KONTAKT 

Telefony w Zamościu:

Dział sprzedaży: 

0 84 63 862 82 
0 84 63 911 65
0 84 62 719 57

Dyrektor oddziałuMariusz Oleksiak 

tel kom 0 601 586 189

Kierownik oddziału : lek. wet Artur Zubiak 

tel kom 0 601 586 728

Zarząd firmy HOVET